Вигляд та наповнення документації із землеустрою залежить від методу зйомки. Виходячи з цього, шаблони для формування документації із землеустрою можна поділити на 3 види:

1. Для GPS

2. Для тахеометра (теодоліта)

3. Для спільного використання GPS і тахеометра


Шаблони для GPS (в режимі RTK)
(див. зразок)

Найпопулярнішим зараз способом зйомки є зйомка за допомогою GPS в режимі Real Time Kinematic (RTK) - сукупність прийомів і методів отримання планових координат і висот точок місцевості сантиметрової точності за допомогою супутникової системи навігації за допомогою отримання поправок з базової станції, прийнятих апаратурою користувача під час зйомки.

Дана документація від А до Я формується такими скриптами (див відео):
1. Скрипт-модуль "Документація"
2. Контроль диференційного поля
3. Шаблони для звіту по RTK (матеріали геодезичних вишукувань)
4. Схема прив'язки до геодезичних пунктів ДГМ

Основним тут є модуль "Документація". Він включає в себе близько 20 сторінок документації окремо для кожного з доступних на даний час 5 видів:

а також сторінки, які не входять до складу документації, але формуються для замовника:

Матеріали топографо-геодезичних робіт для даного виду документації формують три скрипти. Перший (Контроль диференційного поля) формує:

Другий (Шаблони для звіту по RTK) формує ще 4 сторінки:

І третій (Схема прив'язки до геодезичних пунктів ДГМ) формує:

Як буде виглядати готова документація при використанні GPS можете переглянути ТУТ.


Шаблони для тахеометра/теодоліта
(див. зразок)

Дана документація формується такими скриптами:
1. Скрипт-модуль "Документація"
2. Панель інструментів для теодоліта
3. Відомість вирахування площі

Основним тут є так само модуль "Документація". Його опис дивіться вище.

Матеріали геодезичних вишукувань для даного виду документації формує "Панель інструментів для теодоліта", а саме такі сторінки:

Скрипт Відомість вирахування площі формує таку відомість:

Як буде виглядати готова документація при використанні тахеометра можна переглянути ТУТ.


Шаблони для спільного використання GPS (в режимі РТК) та тахеометра чи теодоліта

Часто в землевпорядних організаціях використовуються зразу два види приладів: GPS і тахеометр. За допомогою GPS знімають контур ділянки і точки планової основи, з яких потім тахеометром знімають будівлі. Для такого випадку підійдуть наступні шаблони:

1. Скрипт-модуль "Документація"
2. Контроль диференційного поля
3. Шаблони для звіту по RTK (матеріали геодезичних вишукувань)
4. Схема прив'язки до геодезичних пунктів ДГМ

5. Панель інструментів для теодоліта (спощена версія)

Всі з перелічених тут скриптів описані уже вище, окрім одного - Панель інструментів для теодоліта (спрощена версія) - скрипту, який формує матеріали геодезичних вишукувань без врівноваження теодолітного ходу, якого при зйомці GPS-ом уже не потрібно, оскільки в даному випадку точки планової основи визначаються за допомогою gps. Даний скрипт формує такі сторінки для теодолітної (тахеометричної) зйомки:


В складі кожного з видів документації є шаблон Відомість про встановлені межові знаки, який формується модулем "Документація".

Але модуль "Документація" має дещо обмежену функціональну можливість при формуванні такої відомості. Він найкраще формує дану відомість тоді, коли усі межі земельної ділянки збігаються з існуюючою огорожею, рівчаком, стежкою тощо. Але, коли усі чи частина меж на місцевості відсутні, то для їх позначення більше підійде скрипт:

Акт прийому-передачі, список та кроки межових знаків

 

Скрипт Акт прийому-передачі, список та кроки межових знаків формує 5 сторінок документації:

Акт прийому-передачі, список на кроки МЗ в документацію після скасування Інструкції щодо встановлення меж та внесення змін у склад документації згідно Закону 1423-IX більше не додаємо (хоч дехто продовжує його додавати).
Але даний скрипт включає в себе також Відомість про встановлені межові знаки і формує її більш розширено, з додавання проектних межових знаків для закріплення на місцевості (див.відео)

Також є окремий скрипт - Відомість про встановлені межові знаки, який автоматично формує більш деталізовану табличну відомість.

Таким чином, для формування відомостей про встановлені межові знаки є аж три способи:
1. Використовувати стандартну відомість модуля "Документація"
2. Використовувати відомість, яку формує скрипт Акт
3. Використовувати спеціальний скрипт, який формує табличну відомість.

Дехто ще продовжує додавати в документацію також схему перенесення в натуру, хоч її виключили із ст. 50 ЗУ "Про землеустрій". Дану схему формують два скрипти, залежно від приладу, яким буде відбуватися перенесення меж:
1. Схема перенесення в натуру за допомогою GPS
2. Схема перенесення в натуру теодолітом