Оновлення модуля "Документація". Що нового?
Див. історію наступних версій

Версія 4.01

31 січня 2022
1. Оновлено перелік обмежень.
Відповідно до Постанови КМУ від 23 грудня 2021 р. № 1417 (пункт 92) додано 17 нових обмежень:
07.11 Право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)
07.12 Право на будівництво та розміщення об’єктів нафтогазовидобування
07.13 Право на розміщення об’єктів трубопровідного транспорту
07.14 Право на користування земельною ділянкою для потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин ...
07.15 Право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем
12 Буферна зона 
12.01 Буферна зона навколо об’єкта культурної спадщини
13 Території та об’єкти культурної спадщини
13.01 Пам’ятки культурної спадщини та/або їх території
13.02 Історико-культурні заповідники
13.03 Історико-культурні заповідні території
13.04 Охоронювані археологічні території
13.05 Музеї просто неба 
13.06 Меморіальні музеї-садиби
13.07 Історичні ареали населених місць
13.08 Об’єкти культурної всесвітньої спадщини 
13.09 Інші території та об’єкти культурної спадщини

Але обмеження 12, 13 та 14 уже існували раніше згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821:
12 Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту
13 Заборона на провадження окремих видів діяльності

14 Обов’язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг

Оскільки ніяких офіційних роз'яснень щодо такої правової колізії немає, а реєстратори уже вимагають вказувати нові обмеження, то, як оптимальний варіант, було прийнято рішення просто затерти обмеження 12 та 13, які раніше були згідно Постанови 821.

Таким чином, в скрипт додано 15 нових змінних для обмежень - $Restr0711-$Restr0715$Restr1201$Restr1301-$Restr1309

Оновлено шаблон Перелік обмежень (стор.3)
Додано новий шаблон Перелік обмежень (стор.4)
Оновлено довідник Lists/Zakony.txt - додано підстави для встановлення нових обмежень.
Також оновлено файли:
\TD\Scripts\RestrTyp2.txt
\TD\Scripts\RestrRList.txt
\TD\Scripts\RestrR1List.txt
\TD\Scripts\RestrNext.txt
\Lists\RestrCodes.txt

Щоб оновити скрипт, скачайте цей файл у папку Digitals і перезапустіть програму. В результаті появиться таке повідомлення:

Натисніть на нього, щоб відбулося завантаження і встановлення усіх оновлених файлів модуля "Документація". Зверніть увагу, що при цьому будуть замінені наявні у вас довідник Zakony.txt та шаблон Перелік обмежень3.txt

2. Вдосконалено табличку обмежень в пояснювальній записці (тепер формується по усіх ділянках зразу)

3. Виправлено помилку, яка не дозволила здійснити автоматичне оновлення скрипту.

Дане оновлення доступне для скачування тільки якщо ви раніше замовили оновлення до версії 4


Версія 4.0
25 січня 2022
Додано новий вид шаблонів - Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

Оновлено майже всі шаблони інших 4-ох видів документацій у зв'язку із змінами згідно нового ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», а саме:
Титулка - з опису кадастрового номера вилучено скорочену форму цільового призначення.
Контртитулка - замість ініціалів та прізвищ виконавців тепер власні імена та прізвища (Іван ІВАНОВ), вдосконалено список кадастрових номерів ділянок.
Пояснювальна (стор.1) - повністю змінено пункти 3 та 4 (приведено в порядок законодавчі акти та норми і правила у сфері землеустрою), додано сюди пункт 5
Пояснювальна (стор.2) - вилучено пункт 5, натомість додано пункт 8 із автоматичним центруванням на ньому після формування (для заповненні інформації про містобудівну документацію)
Пояснювальна (стор.3) - вилучено пункт 8, бо раніше не влізалося все на цій сторінці, додано автоматичне центрування на пункті 10 (проектне рішення) - для зручного внесення змін в разі потреби
Пояснювальна (стор.4) - додано змінну $Bud, яка автоматично описує чи наявні/відсутні на земельній ділянці будівлі та споруди (визначається за наявністю на ділянці угідь, площа яких менша 0,03 га і якщо загалом більше як 2 угіддя)
Пояснювальна (стор.5) - замість ініціалів та прізвища тепер власне ім'я і прізвище, а також посада (обов'язково тепер вказувати)
Заява про дотримання ст.28 - повністю замінено на іншу, яка грамотніше сформована
План відведення - замінено змінні прізвищ в штампі
План охоронних зон - замінено змінні прізвищ в штампі
Перелік обмежень (3 стор.) - замість ініціалів та прізвища тепер власне ім'я і прізвище, а також посада
Кадастровий план (в т.ч. А3, А2, А1, А0) - замінено змінні прізвищ в штампі
Відомість про встановлені межові знаки - замінено змінні прізвищ у реквізитах для підпису
Заява - повністю замінено на іншу, яка краще сформована
Завдання - замінено змінні прізвищ у реквізитах для підписів та покращено їх розташування
Договір (стор.2) - замінено змінні в реквізитах для підписів
Протокол - замінено змінні в реквізитах для підписів
Акт здачі-прийняття - замінено змінні в реквізитах для підписів
Схема розподілу (в т.ч. А3) - замінено змінні прізвищ в штампі
Схема об'єднання - замінено змінні прізвищ в штампі
Коректурний аркуш - замінено змінні в реквізитах для підписів
Всі змінні - додано всі нові змінні
в т.ч. такі альтернативні шаблони:
Акт перенесення в натуру меж охоронних зон - замінено змінні в реквізитах для підписів
Акт погодження меж - замінено змінні в реквізитах для підписів
Матеріали землевпорядного проектування - замінено змінні прізвищ в штампі
План відведення А3 - замінено змінні прізвищ в штампі
План відведення (плахта) А3 з погодженнями - замінено змінні прізвищ в штампі та в реквізитах для підписів
Викопіювання з агровиробничих груп ґрунтів - замінено змінні прізвищ в штампі

Дороблено, щоб змінні для адреси ділянки в ОТГ ($AD3StarOTH, $ADSkor5StarOTH, $ADUrbanStarOTH, $ADUrbanSkorStarOTH, $ADUrbanSkor2StarOTH та ін.) заповнювалися в груповому режимі, коли більше одної ділянки аналогічно, як змінні без ОТГ.
Внесено зміни у змінні $DAct та $DAct2. Тепер тип державного акту такий, як в обміннику. Додано нову змінну $DAType - тип державного акту.
Оновлено змінні $AU, $AUSkor, NMRodiAU, $NMNiAUN, $NMRodNiAUN - адреса реєстрації тепер згідно нового ДСТУ у формі вул.Нова, 5, корп.2, кв.8, с.Грушів,  Дрогобицький район, Львівська область, 82188

Додано нові змінні:
$PPDate - дата видачі паспорта
$PPKymVyd - ким виданий паспорт
$NMVIP - власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ землевласника (Іван ІВАНОВ)
$NMVIPN - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ з нового рядка з рисками для підпису по кожному власнику/співвласнику ( __________І. І. Іванов )
$NMVIPN2 - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ з нового рядка з рисками для підпису через знак табуляції (довжина риски аналогічна суміжникам) ( ________  І.І.Іванов )
$HolVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ місцевого голови з ОФ
$NachZemVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ начальника зем.ресурсів
$HolovaVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ голови [згідно довідника Lists/SpHoliv]
$StarostaVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ старости [згідно довідника Lists/SpStarost]
$ZemlevpVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ землевпор. [згідно довідника Lists/SpZemlevp]
$Z23 - закінчення для слів ого/их - державнОГО акта/державнИХ актів
$Z24 - закінчення для слів а/ів - державного актА/державних актІВ
$ZamovnykVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ замовника робіт
$ZamovnykVIPN - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ замовника з рискою для підпису ( __________ Іван ІВАНОВ )
$ZamovnykVIPN2 - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ замовника з рискою для підпису через знак tab ( ________    Іван ІВАНОВ )
$KerivnykRod - ПІБ керівника в родовому відмінку (Іванова Івана Івановича)
$KerivnykDat - ПІБ керівника в давальному відмінку (Іванову Івану Івановичу)
$KerivnykVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника (Іван ІВАНОВ)
$KerivnykSkorPIB - ПІБ керівника скорочено (Іванов І.І.)
$VykonavRod - ПІБ виконавця в родовому відмінку
$VykonavDat - ПІБ виконавця в давальному відмінку
$VykonavVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ виконавця робіт
$VykonavSkorPIB - ПІБ виконавця скорочено - Іванов І.І.
$ObchyslyvRod - ПІБ того, хто обчислив в родовому відмінку
$ObchyslyvDat - ПІБ того, хто обчислив в давальному відмінку
$ObchyslyvVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ того, хто обчислив
$ObchyslyvSkorPIB - ПІБ того, хто обчислив скорочено
$SklavRod - ПІБ того, хто склав в родовому відмінку
$SklavDat - ПІБ того, хто склав в давальному відмінку
$SklavVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ того, хто склав документ
$SklavPIB - ПІБ того, хто склав скорочено
$PereviryvRod - ПІБ того, хто перевірив в родовому відмінку
$PereviryvDat - ПІБ того, хто перевірив в давальному відмінку
$PereviryvVIP - Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ  того, хто перевірив роботу
$PereviryvPIB - ПІБ  того, хто перевірив скорочено - Іванов І.І.

Після оновлення обов'язково потрібно зайти в налаштування скрипту і прописати там повністю прізвище, ім'я, по батькові виконавців робіт. А також вказати адресу реєстрації за новими правилами. Тут зверніть увагу, що замість ком потрібно ставити похилу риску. Коми ставити тут не можна, оскільки вони є системними роздільниками полів. А потім похилі риски скриптом автоматично будуть замінені на коми

Додано новий вид таблиці для експлікації ділянок, категорій і угідь:

Оновлено довідники TechDocumentationTypes.txt та scrDocTechDocTyp.txt - додано підтримку нових видів документації згідно постанови КМУ від 23 грудня 2021 р. № 1417 (пункт 82).

Додано шаблон Чистий план.dmt (у папці Digitals\TD\Doc Довідник)

Додано створення виносок з буквами для вкраплених суміжників. Лінії виносок створюються автоматично в сторону, яка найближча до зовнішньої межі ділянки, виходячи на 10 см за край ділянки не залежно від масштабу карти.

Оскільки вартість скрипту у 600 грн була встановлена ще у 2016 році і відтоді не змінювалася, а тим часом скрипт значно вдосконалився (було 30 безкоштовних оновлень), зараз він нараховує 97 унікальних шаблонів для 5-ох видів документацій (на оновлення яких йде неймовірно багато часу), більше 400 змінних, тому вартість скрипту відтепер складає 900 грн, а вартість оновлення з попередніх версій до версії 4 складає 300 грн.

Найближчі подальші оновлення будуть знову безкоштовними і плюс до того автоматичними - у скрипт інтегровано алгоритм автоматичного оновлення.
Зокрема, буде оновлено перелік обмежень, який поки-що неможливо оновити (див. роз'яснення щодо оновлення), кадастровий план (опис межових знаків буде тягнутися з обмінного файлу, але спершу мають внести зміни в структуру обмінного файлу в НКС і в програмі Digitals). Після змін у структурі ОФ (про зміни) назву ОТГ також буде можливість підтягувати зразу з обмінного файлу.

Візуально скрипт також оновився, щоб можна було відрізняти його від інших версій 

11 січня 2022
Див. роз'яснення щодо оновлення

21 грудня 2021
Оновлено довідник підстав для встановлення обмежень Zakony.txt. Файл потрібно скачати у папку Digitals/Lists.

Версія 3.01
14 серпня
Внесено зміни згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 821, а саме:

1. Внесено зміни в перелік обмежень:
1) оновлено шаблони:

Додано 53 нові змінні для 53 нових обмежень: $Restr01021, $Restr01022, $Restr01023, $Restr01024, $Restr01031, $Restr01041, $Restr01042, $Restr01051, $Restr01081, $Restr01091, $Restr02014, $Restr0301, $Restr0302, $Restr06011, $Restr06012, $Restr06013, $Restr06014, $Restr06015, $Restr06021, $Restr06022, $Restr06023, $Restr0605, $Restr06051, $Restr06052, $Restr06053, $Restr06054, $Restr06055, $Restr0606, $Restr06061, $Restr06062, $Restr06063, $Restr06064, $Restr06065, $Restr1026, $Restr1027, $Restr1028, $Restr1029, $Restr1030, $Restr1031, $Restr1032, $Restr1033, $Restr1034, $Restr1035, $Restr1036, $Restr1037, $Restr1038, $Restr1039, $Restr1040, $Restr1041, $Restr11, $Restr12, $Restr13, $Restr14.
Додоно нові змінні для списків обмежень:
$Restr11List   - Список територій, які входять до земельної ділянки, щодо яких можливе примусове відчуження для суспільних потреб
$Restr12List   - Список заборон на зміну цільового призначення та ландшафту
$Restr13List   - Список заборон на провадження окремих видів діяльності
$Restr14List   - Список обов'язків щодо збереження та утримання полезахисних лісових смуг
Оновлено склад усіх інших змінних, що стосуються обмежень.

2. Згідно змін в додатку 11 Порядку ведення Державного земельного кадастру, внесено зміни в кадастровий план та інші шаблони. Зміни стосуються вигляду таблиці з цільовим призначенням земельних ділянок (з законодавчих актів виключено поняття виду використання, тепер "вид використання" звучить як "вид цільового призначення"). З приводу цього внесено зміни в такі шаблони:

В пояснювальній записці змінено опис проектного рішення, оскільки змінилася стаття 20 ЗКУ.

3. Доданно новий класифікатор цільового призначення (33 нові коди) і водночас вилучено 4 старі коди цільових призначень: 016.00, 017.00, 018.00 та 019.00. 
Оскільки тепер замість коду 016.00 Землі запасу кожна категорія цільового призначення має свій окремий код, в діалогове вікно, яке появляється при запуску для проектів відведення додано автоматичний вибір відповідного нового коду. Наприклад, для земель с/г призначення це 01.15.

Серед іншого:
1. Додано шаблон Викопіювання з генплану.
2. Виправлена помилка, яка виникала на версії 3.0 (в тих, хто оновився ще до 15 червня) при формуванні документації щодо об'єдання.
3. Знято попередження про те, що шлях до папки Digitals не може мати пробілів. Тепер шлях до папки в назвах папок чи файлів може мати пробіли.

Для оновлення скрипту звертайтесь на імейл, вказавши в темі листа: Оновлення модуля "Документація" (3.01, ключі ... (вказуєте, під які ключі компілювати скрипт) )
Вказуйте, будь ласка, зразу усі ваші ключі, під які замовляли скрипт.

Оновлення, які були раніше в межах версії 3.01:

31 липня.
В скрипт доданий повний довідник ОТГ (список КОАТУУ сіл - назва ОТГ/назва ради ОТГ). Скачати можна ТУТ. Файли з архіву потрібно розпакувати у папку Digitals/Lists.

Оновлено читання кадастрових номерів суміжників.
Оскільки на новій (від 15.07.2021 року і вище) версії програми Digitals використаний новий швидкий і точний алгоритм читання кадастрових номерів суміжників з використанням API ПКК, то уже відпала необхідність для паузи в скрипті, де можна було корегувати читання кадастрових номерів суміжників. Тому цей діалог відключений. Тепер КН суміжників читаються швидко і точно. Але в скрипті на всякий випадок збережена можливість включити цю паузу для корекції. Щоб її включити знову, потрібно відкрити блокнотом файл Digitals\TD\Scripts\OpysSumiz.txt та поставити "так" в опції $KorekSum

Також прибрано додавання в суміжниках напису "не визначено".

Для встановленя даного оновлення потрібно скачати ЦЕЙ АРХІВ та розпакувати з нього файл OpysSumiz.txt у папку Digitals\TD\Scripts із заміною старого.

28 липня.
Додана Відомість про встанволені межові знаки (можна скачати ТУТ), яка аналогічна тій, що формує скрипт Акт, але призначена тільки для випадків, коли усі межі земельної ділянки збігаються з існуючими на місцевості. Тобто, на ній не відображаються проектні межові знаки, проміри від них до будівель.
Відомість потрібно розпакувати в папку Digitals/TD/Doc.

Також зверніть увагу на скрипт Допоміжна панель інструментів для формування документації, яка послідовоно запускає комплект скриптів для формування документації.

4 липня.
Оновлено Кадастрові плани (скачати можна ТУТ).
1. Додано автоматичне проставлення підписів КЖ/КН на будівлях

Для того, щоб підпис появився, потрібно виділити угіддя і на закладці Інфо в параметрі Підпис угіддя вибрати потрібний підпис із списку.

Важливо: винесені підписи ховаються під цифрами, бо вони створюються так само по центру угідь, як і підписи номерів, тому щоб вони появилися, потрібно перенести підпис номера в сторону (або навпаки - в сторону підпис назви будівлі).
Також можна скористатися скриптом, який ці підписи додає автоматично зразу у файл XML, щоб вони потім переносилися не тільки в кадастровий план, а й в усі інші плани.

2. В таблицях координат шрифт Arial Narrow замінено на Arial, оскільки у Windows 10 цей шрифт зник, і через це таблички координат не влізалися в один рядок.

3. Змінна $Organizaciya замінена на $OrganizaciyaSkor, щоб назва землевпорядної організації влізалася в клітинку.

15 червня
В кадастровий план додано відомості про встановлені межові знаки (раніше вони були окремим шаблоном) та відомості про перенесення меж в натуру. Також в кадастровому плані тепер одночасно існуючий і проектний стан цільового призначення та угідь.

Опис існуючих межових знаків (при наявності) треба робити самостійно в табличці. Опис проектних додається автоматично у вигляді списку координат із назвою межових знаків. Але для цього перед запуском скрипту на файл XML обов'язково треба наперед додати закріплені межові знаки. Це найпростіше зробити скриптом Акт прийому-передачі, список та кроки межових знаків, включивши в його налаштуваннях збереження межових знаків у файлі. Або можна просто копіювати їх із схеми, яка формуєтсья разом з актом. Тобто, перед запуском модуля "Документація" треба запускати скрипт Акт.

Див відео, як це формується:


Оскільки у технічній документації Відомості йдуть окремо по змісту, то в кадастровому плані достатньо просто написати, що такі відомості додаються.
Також, у зв'язку з тим, що в кадастровому плані не достатньо місця і треба погоджувати межі, дану відомість додано і до проектів відведення як додаток до кадастрового плану.

Версія 3.0
Внесено зміни згідно Закону 1423-IX - кардинально змінено структуру шаблонів:

Оновлено шаблони:
Зміст (проект відведення) та Зміст (технічна документація)
Приведено у відповідність до змін у ст.50 та ст.55 ЗУ "Про землеустрій".
Пояснювальна записка
Приведено у відповідність з вимогами ст.29 згідно змін у ЗУ "Про землеустрій".
На даний час не вся інформація підтягується автоматично. Деяку доведеться вносити вручну в шаблоні по тексту. Зверніть на це увагу.
Кадастровий план
Додано відомості про встановлені межові знаки та відомості про перенесення в натуру меж земельної ділянки (вимоги згідно змін до ст.34 ЗУ "Про Державний земельний кадастр")

Додано нові шаблони:
Відомість про встановлені межові знаки (вимагається тільки для технічних документацій).
Щодо цієї відомості нема єдиної думки, якою вона має бути. Тому наведу зразу аргументи, чому саме така відомість.
Закон 1423-IX вніс зміни в ст.106 Земельного кодексу України. Вона тепер виглядає так:
Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж

1. Спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників таких земельних ділянок. Витрати на встановлення спільних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.

2. Межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються.

3. Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника суміжної земельної ділянки сприяння у встановленні спільних меж, а також встановлення або відновлення межових знаків, у разі якщо вони відсутні, зникли, перемістилися або стали невиразними. У разі відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду.

4. У разі якщо межі земельних ділянок у натурі (на місцевості) збігаються з природними чи штучними лінійними спорудами, рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, рослинними смугами, шляхами, стежками, рівчаками, стінами, шляховими спорудами, парканами, огорожею, фасадами будівель, іншими лінійними спорудами, рубежами тощо) та раніше встановленими межами сформованих земельних ділянок, межові знаки можуть не встановлюватися.

Тим самим були скасовані стандартизовані три види межових знаків. Тепер закріплювати межі можна чим завгодно. А якщо межа співпадає із природніми чи штучними об'єктами - межові знаки можна не встановлювати.
Оскільки дуже часто при розробленні технічних документацій щодо встановлення меж межі земельної ділянки уже відомі, то для цього, на мій погляд, і додали пункт "відомості про встановлені межові знаки". Тобто, відомості про межі, які уже існуюють в натурі. І які, власне і потрібно погоджувати із суміжними землекористувачами. З іншої сторони, в проектах відведення відомості про встановлені межові знаки додали тільки в кадастровий план, без винесення в окремий аркуш документації. Це може бути пов'язано з тим, що при розробленні проекту землеустрою в більшості випадків меж ще ніяких на місцевості немає. А переносяться вони в натуру тільки після затвердження проекту відведення.
Погодження меж із суміжними землекористувачами ще на стадії кадастрової зйомки вимагає ст.198 ЗКУ. Власне, через цю статтю раніше в переліку шаблонів був Акт погодження меж. Очевидно, що межі треба погоджувати. Але Земельний кодекс України в діючій редакції не зазначає нам у якій формі відбувається погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами. То чому б не погоджувати межі у Відомості про встановлені межові знаки. А от в проекті межі на стадії кадастрової зйомки не погоджуватимуться тому, що їх на той час в більшості випадків просто ще не існує. Якщо ж вони існують - то тоді до проекту також можна додати Відомість про встановлені межові знаки як додаток до матеріалів геодезичних вишукувань. Акт погодження меж з переліку шаблонів буде вилучений (він перестав бути складовою частиною документації ще з появою Інструкції про встановлення меж 2010 року).
Якщо земельна ділянка тільки проектується в загальному масиві і на ній відсутні будь-які межі, то тоді у відомостях про встановлені межові знаки будемо писати: "При кадастровій зйомці встановлених межових знаків не виявлено. Перенесення меж земельної ділянки в натуру відбудеться після затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.". Але, коли межі (усі, чи частина) збігаються із певними об'єктами на місцевості, тоді це треба буде описувати у відомості (як у зразку). Решту (які не встановлені) межових знаків будемо відображати у відомостях про перенесення в натуру меж і, як і раніше у Акті прийому-передачі межових знаків на зберігання. Він уже не є складовою проекту. І тут два варіанти:
1) додавати його все одно в проект, погоджувати, як і раніше, але просто не сканувати, і потім на основі нього робити перенесення в натуру меж.
2) формувати тільки при реальній передачі межових знаків після затвердження проекту.

Дивіться відео, як формується відомість і кадастрові плани:
 

Заява про дотримання ст.28 ЗУ "Про землеустрій"

По змісту в складі пояснювальної записки є понад 10 додатків. Більшість з них не є обов'язковими (згідно ст.29 Закону "Про землеустрій"). Окрім одного - Заяви про дотримання ст.28 ЗУ "Про землеустрій". В статті мова йде про недопустимість родинних зв'язків виконавця робіт і замовника.
Додавати чи не додавати документи, які підтверджують інформацію пояснювальної записки - на розсуд розробника. Але у зміст я їх додав для того, щоб просто краще орієнтуватися, на основі чого брати інформацію для пояснювальної записки.
Необов'язковим (але на мій погляд доречним) в проекті є і Викопіювання з кадастрової карти. Зі складу проекту його вилучили, але як без нього орієнтуватися? Тому я додав його в пояснювальну записку як підтвердження відомостей з Публічної кадастрової карти.

Ще одним обов'язковим (згідно ст.29) додатком до пояснювальної записки є викопіювання з містобудівної документації. Але оскільки не в кожному населеному пункті така наявна, то можна в пояснювальній записці писати, що така документація відсутня і дане викопіювання не додавати.

Оскільки в пояснювальній записці тепер розписана вся інформація про топографо-геодезичні роботи і методи зйомки, то зайвим получився шаблон Звіт GNSS, де була та сама інформація. Тому даний шаблон був перероблений. Тепер він буде тільки графічним із описом контролю диференційнного поля.

Серед інших оновлень:
- в опції Друга система координат додана можливість вибирати пункт MSK-авто. В результаті місцева система координат буде визначатися автоматично по перших двох цифрах КОАТУУ. Це зручно, коли працюєте по двох областях;
- якщо відключена друга система координат - таблиця координат в кадастровому плані автоматично переміщується до краю;
- якщо відключена друга система координат - автоматично видаляються зайві колонки в заголовку, змінюється ширина колонок і розташування таблиці, щоб була по центру в шаблоні Каталог координат;
- код угіддя до відведення при формуванні проєктів тепер за замовчуванням той, який був введений попереднього разу.
- якщо вид документації 008 - змінні закінчень однини множити тепер залежать також від того, поділ це чи об'єднання: якщо поділ - то ці змінні тепер в однині, якщо об'єдання - в множині;
- змінна $KN008Zahal тепер відображає кадастровий номер загальної ділянки при поділі і (нове) зразу усі кадастрові номери окремих ділянок при об'єднанні;
- додано нову змінну - $Z22 - закінчення однини/множити у формі ом/ами (наприклад, номерОМ/номерАМИ)

Див. історію попередніх версій