За часу створення (2016 рік), скрипт-модуль "Документація" постійно вдосконалюється. Появляються нові шаблони та новий функціонал. Тут можна почитати про суть кожного з таких оновлень.

Версія 2.0

Добавлено: 
- підтримка графічних шаблонів (раніше були доступні тільки текстові)
- кнопка налаштувань модуля (раніше було тільки дві кнопки)
- автоматичний пошук папок типу DocXXX і складання їх списку для діалогу вибору 
- автоматичне читання кадастрових номерів суміжників 
- поконтурна табличка експлікації угідь
- табличка експлікації обмежень 
- можливість відключати груповий режим 
- можливість ручного вибору виду документації (не підтягуючи з XML)

Версія 2.01

Добавлено перемінні: 
$TDDate - дата складання документації (наприклад, 10.12.2016), яка підтягується із відповідного тегу параметра земельної ділянки 
$TDDateProp - дата складання документації прописом (10 грудня 2016
$KategoryNazvaRod - категорія землекористування (назва) в родовому відмінку (наприклад, земель сільськогосподарського призначення
$Kategory6Zem - категорія землекористування за формою 6-зем (наприклад, 21,22), що підтягується з тегу ProprietorCode параметра земельної ділянки. 

Оновлено вікно, яке появляється перед початком формування: 

Добавлена графа Замовник робіт, яка призначена для випадків, коли замовник не є землевласником/землекористувачем (наприклад, коли документація робиться на померлу людину чи по довіреності). Сюди автоматично підтягується ПІБ власника, але це значення в даному вікні можна змінити на інше, якщо треба. В документацію потрібно вставити перемінну  $Zamovnyk. Також її можна використовувати для вписування ПІБ керівника організації, що замовила документацію, якщо це юридична особа. 

Дата та номер договору тепер в окремих рядках. І, окрім вже наявної раніше перемінної $Dohovir, також, добавлено перемінні: $DohovirNomer та $DohovirDate. 

Також добавлено ще дві перемінні: $Info1 та $Info2. Їм можна присвоїти будь-яку інформацію в рядках Додатково1 та Додатково2. Це може бути, наприклад, номер ділянки паю, вартість документації по договору тощо. 

Як і раніше, це діалогове вікно можна відключити в налаштуваннях. 

Виправлено помилку, яку інколи вибивало при натисканні кнопки налаштувань.

Версія 2.02

Добавлена можливість створювати шаблони, які формуватимуться в Груповому режимі окремо по кожній ділянці. Наприклад, в нас 4 ділянки. Формуємо на них одну спільну документацію. Але хочемо, щоб деякі шаблони були не загальні, а окремі по кожній ділянці в кількості, що дорівнює кількості ділянок. Тепер це можливо. 

Для того, щоб зробити шаблон одиночним потрібно просто додати в нього будь-який об'єкт в шарі XML Земельна ділянка і розмістити десь за межами видимості друку. Все. Даний шаблон - одиночний. 

Аналогічно тепер всі графічні шаблони автоматично стали також одиночними. При формуванні Кадастрового плану відразу по декількох ділянках, він буде сформований окремо по кожній ділянці. 

Ще одне нововведення - деякі налаштування тепер стали доступні в діалоговому вікні, яке появляється перед початком формування документації: 
 
Тут появився пункт Тип документації, куди підтягується вид документації з файлу XML, але його можна змінити для конкретного звіту. Раніше це можна було зробити тільки включивши відповідну опцію в налаштуваннях, в результаті чого з'являлося окреме вікно вибору типу документації. Тепер простіше і зручніше. 

Аналогічно з типом шаблонів. Раніше потрібно було заходити в Налаштування скрипту і включати або виключати Графічні чи Текстові шаблони. Тепер вони кожного разу під рукою. При натисканні на кнопку справа появиться такий список: 

 • Всі 
 • Графічні 
 • Текстові 
 • Одна сторінка 


З кнопки Налаштування скрипту ці опції не зникли. Там вони відіграють роль значень за замовчуванням, які підтягуються сюди. 

Якщо вибрати пункт Одна сторінка, то пізніше появиться список усіх доступних шаблонів у папці, яка відповідає типу документації, і можна буде вибрати одну із сторінок, щоб формувалася тільки вона. Зручно, коли треба передрукувати якусь сторінку. І, щоб не формувати знову весь комплект, можна вибрати даний пункт.  

Загальний режим звіту - Одиночний або Груповий
Одиночний - документація формується тільки по одній відкритій в Digitals ділянці. Груповий - відразу по всіх з обробкою даних в одну документацію.  
Якщо формуємо документацію тільки по одному файлу XML, але на карті відкрито безліч вкладок файлів і наш файл десь всередині, то, щоб не формувало документацію і по інших вкладках (адже принцип дії групового режиму - збір інформації по усіх відкритих вкладках XML, починаючи з активованої і вправо), виникає необхідність "на ходу" відключати груповий режим. 

Добавлено перемінні: 
$TDRik - рік складання документації 
$Pidyizd - назва під'їзду до ділянки, наприклад, вул.Шевченка

Версія 2.03

порядок розташування сформованих шаблонів тепер: спочатку групові по усіх ділянках, потім одиничні та графічні по кожній наступній ділянці; 
- при включеній опції збереження сформованого звіту тепер звіт зберігається не прямо в папці, де обмінник, а створюється всередині папка "Документація" і звіт зберігається в ній.


Добавлено перемінні: 
$DAS - серія держ.акта 
$DAN - номер держ.акта 
$DANR - номер реєстрації держ.акта 
$DADR - дата реєстрації держ.акта 
$DohovirDateProp - дата договору прописом («19» вересня 2016) 
$TDZnah - назва документації у знахідному відмінку (тухнічнУ документаціЮ/проект землеустрою) 
$OpysSum5 - таблиця суміжників з перенесенням кадастрового номера суміжника в новий рядок: 
від А до Б    землі комунальної власності сільської ради 
                    (кадастровий номер не присвоєно)
 
$ZamovnykSkorIBP - ПІБ замовника скорочено у формі І.Б.Прізвище 
$ZamovnykSkorPIB - ПІБ замовника скорочено у формі Прізвище І.Б. 
(Увага!) З перемінної $Zamovnyk забрано префікс "гр."


Зкомплектовано на основі даного модуля та інших скриптів загальний проект "від А до Я", який формується практично повністю автоматично за винятком кількох сторінок, де додатково треба ще зробити окремі маніпуляції (див. в описі до кожної сторінки). Переглянути, як проект виглядає можна ТУТ 
Даний зразок проекту - це спроба зробити універсальний стандартний проект із землеустрою . Пишіть зауваження та пропозиції по кожній сторінці в коментарях до фотографії сторінки. 

Проект за таким зразком проходить перевірку по екстериторіальності. 

Версія 2.04

Добавлено перемінні: 
$CSil - загальна площа с/г угідь 
$Czabyd - загальна площа забудованих угідь 
$ExplN - номер рядка експлікації 
До таблиць експлікацій додано таблицю за формою 6-зем: 


Вменесено зміни в стандартну експлікацію (згідно КВЗУ): 
- цифри після коми тепер завжди чотиризначні (0.0000); 
- до назви угіддя додано і його код в дужках

Версія 2.05

В перелік обмежень добавлено нові позиції згідно Постанови КМ №1058 від 23.11.2016, а саме: 

 • 10 Території та об’єкти природно-заповідного фонду 
 • 10.1 Національні природні парки 
 • 10.2 Біосферні заповідники 
 • 10.3 Регіональні ландшафтні парки 
 • 10.4 Заказники 
 • 10.5 Пам’ятки природи 
 • 10.6 Заповідні урочища 
 • 10.7 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 


Додано відповідні перемінні: $Restr10-$Restr107$Restr10List, перероблено вміст інших перемінних та довідників по обмеженнях. 
Оновлено шаблони Перелік обмежень та Акт перенесення в натуру охоронних зон. 

Версія 2.06

- добавлено можливість передавати інформацію в шаблони MS Word (див.відео); 
- добавлено перемінну $NMRodNiAUN
- тепер скрипт може обробляти до 160 суміжників в одній ділянці; 
- виправлено помилку яка виникала, коли вулиця починалася на цифру; 
- вдосконалено перемінні $Pidyizd та $AD3 (тип проїзду тут тепер повним словом).

Версія 2.07

Добавлена можливість заносити значення перемінних в параметри об'єкта на закладці Інфо. Це можна потім використати для винесеня на карту підписів параметрів із перемінними. Підписи мають одну перевагу над звичайним текстом - там можна задавати колір і інші атрибути шрифту.
Щоб в шаблоні в параметр об'єкта занести потрібну інформацію, треба: 
1. Відкрити шаблон 
2. Запустити команду меню Карта-Скрипт обробки подій
3. Вставити туди код:

%Events.OnFileSave
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
$Papka=@ProgramFolder
@Text.Load $Papka\TD\Temp\Bufer.ini
$Temp=@Text.Line[1]
$FVNazva=@StringPart 47$Tab$Temp
@Map.DeselectAll
@Map.SelectLayer id70011
$SO=@Map.SelectedObject
@Map.Object[$SO].Parameter[id3] $FVNazva
@Map.DeselectAll

В коді потрібно вказати в якій колонці знаходиться потрібна перемінна. В даному випадку це $FVNazva - колонка 47 
Номер колонки для кожної перемінної можна подивитися в файлі TD/Doc/Табличка параметрів.dmf 
Друге - треба вказати id (наприклад, id70011) шару об'єкта та id параметру (наприклад, id3), який треба заповнити. 

Також, у файлі Табличка параметрів.dmf вже є готовий об'єкт із усіма доступними параметрами-перемінними. Його можна скопіювати на свою карту і витягувати в потрібні місця потрібні підписи. Додатково до карти-шаблону треба додати код (меню Карта-Скрипт обробки подій): 

%Events.OnFileSave
$LID=12460
$VBar=@Calc Char(124)
$VBar=@DequoteText $VBar
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
$Papka=@ProgramFolder
@Text.Load $Papka\TD\Temp\Bufer.ini
@Text[2].Load $Papka\TD\Scripts\Bufer.ini
$Temp=@Text.Line[1]
$Temp2=@Text[2].Line[1]
$PC=@StringPartCount $Tab $Temp
@Map.DeselectAll
@Map.SelectLayer id$LID
$SO=0
%NextSelected
$SO=@Map.NextSelected $SO
@if $SO=0 then @Goto %End
$N=0
%Start
$N=$N+1
$Par=505580$N
$ParName=@StringPart Tab$Temp2
$ParYes=@Map.Parameters.Get ID$Par
@if $ParYes= then @Map.Parameters.Add $Par 5 $ParName
$ParLID=@Map.Layers.GetValidParameters ID$LID
@Map.Layers.SetValidParameters ID$LID $ParLID ID$Par
$Value=@StringPart Tab$Temp
@Map.Object[$SO].Parameter[id$Par] $Value
@if $N<$PC then @Goto %Start
@Goto %NextSelected
%End
@Map.DeselectAll

Версія 2.08

1. Для проектів відведення тепер з'являється додаткове діалогове вікно: 

де можна ввести інформацію про ділянку до її відведення, шифр агрогруп ґрунтів, 
рельєф, конфігурацію та опис під'їзду. При цьому навпроти майже кожного пункту 
є випадаючі списки з довідниками. 
Відповідно, добавлені нові перемінні: 
$NMdo - Назва землекористувача до відведення 
$FVKoddo - Код форми власності до відведення 
$FVNazvado - Назва форми власності до відведення 
$KategoryKoddo - Код категорії землекористування до відведення 
$KategoryNazvado - Назва категорії землекористування до відведення 
$CPKoddo - Код цільового призначення (використання) до відведення 
$CPNazvado - Назва цільового призначення (використання) довідведення 
$KZKoddo - Категорія землекористування за формою 6-зем (шифр рядка)до відведення 
$KZNazvado - Категорія землекористування за формою 6-зем довідведення 
$UhKoddo - Код угіддя до відведення 
$UhNazvado - Назва угіддя до відведення 
$GruntKod - Шифр агровиробничої групи ґрунтів 
$GruntNazva - Назва агровиробничої групи ґрунтів 
$Relyef - Рельєф 
$Pidyizd - Під'їзд 
$Konfig - Конфігурація 
І оновлені стандартні шаблони Пояснювальна запискаТехнічне завдання та Зміст (вигляд оновлених шаблонів дивіться в розділі Документація). 
Також, оновлений шаблон Кадастровий план (було зауваження експертів, що він повинен чітко відповідати додатку 11 Постанови Про затвердження Порядку ведення Державного земельногокадастру. Зокрема, каталог координат: 
 
та таблиця цільового призначення: 


2. В перелік обмежень добавлено новий пункт: 05.06 Пляжна зона 
Добавлено перемінну $Restr0506 та оновлено шаблон Перелік обмежень. 

3. Додано можливість формувати графічні шаблони в груповому режимі на різні прізвища (перемінна $NM). Тобто, можна відкрити в Digitals одночасно багато різних ділянок і запустивши скрипт, отримаємо кадастрові плани на кожну ділянку. Раніше перемінна $NM завжди отримувала значення першої ділянки. 

4. Оновлена таблиця буферу обміну (замість формату .xls тепер .xlsx, бо в першому було досягнуто обмеження по кількості колонок в таблиці), нові перемінні добавлені і в буфер (для виводу у MS Word чи OO Writer). 

5. Добавлено константу $Province - Назва місцевої провінції особливо цінних груп грунтів,значення якій присвоюється в кнопці налаштувань 

6. Додано перемінні: 
$ExplKod - список (в рядок) кодів усіх наявних на ділянці угідь 
$KOATUU - КОАТУУ земельних ділянок (перші 10 цифр) 
Також добавлені дві ексклюзивні перемінні (за аналогом з Актом прийомки-передачі), які формуються по довідниках: 
$Holova - ПІБ місцевого голови (визначається за КОАТУУ по файлу Lists/SpHoliv.txtу тій формі, в якій записано у файлі) 
$Zemlevp - ПІБ землевпорядника (визначається за КОАТУУ по файлу Lists/SpZemlevp.txt у тій формі, в якій записано у файлі)

Версія 2.09

1. Йдемо по шляху спрощення 
Всі (текстові і графічні) шаблони тепер разом в одній папці. 
Якщо шаблони графічні - вони повинні мати розширення файлу - dmt, Якщо текстові - dmf
Різниця між графічними та текстовими в тому, що перші на плані відображають ділянку, другі - ні. 

У папці Doc тепер знаходяться шаблони, які є спільними для всіх видів документації і запускаються завжди, не залежно від виду документації. Сюди можна помістити, наприклад, кадастровий план, перелік обмежень тощо. 

В папках Doc004Doc006 тощо, як і раніше, знаходяться шаблони для конкретного виду документації. Шаблони-довідники, які раніше були в папці Doc тепер в папці Doc Довідник. Щоб їх викликати, поле вид документації потрібно залишити порожнім та потім вибрати в діалоговому вікні пункт Довідник

При виборі типу шаблонів Одна сторінка тепер в списку доступні, як графічні, так і текстові шаблони. При цьому, якщо в основних налаштуваннях модуля (кнопка налаштувань) одні або другі виключені, то вони в списку відсутні. 

Все це стало доступним завдяки новій скриптовій функції, яка може формувати графічні шаблони з будь-якої папки поодинці. 

2. Тепер модуль Документація має власний автомасштаб шаблонів
В Digitals є функція автомасштабу OBJECTSCALE, але вона має один мінус - коли ділянка в іншому масштабі, ніж шаблон, то втрачає своє реальне місце розташування. Це викликало ряд незручностей. Бо тоді вже ні растр не відкрити, ні додати щось з іншої карти із прямим попаданням в потрібне місце. Тепер масштаб розраховується наступним чином. 
Скрипт читає розмах ділянки з XML, потім відкриває шаблон та читає розмах ділянки там і підбирає маcшстаб так, щоб ділянка з XML влізлася в контур ділянки на шаблоні. Цей масштаб присвоюється шаблону і аж тоді формується звіт. 
Даний тип автомасштабу активується тільки тоді, коли на карті є текстовий об'єкт з унікальним id 12421. Якщо нема - діють старі звичайні методи. 
Також, добавлена нова перемінна $M, якій присвоюється значення масштабу за новим методом. 

3. Вдосконалено сортування шаблонів
Тепер до назви шаблону спереду можна додавати цифру, яка буде відповідати його номеру при формуванні. А після формування ці цифри з готових звітів зникають, щоб простіше виглядало. Не зникають вони тільки тоді, коли включене збереження звіту в тій же папці, де обмінник, щоб там шаблони було добре сортувати.

4. В модуль та шаблони добавлено ключ, який включає/виключає автоматичне переміщення текстових блоків при формуванні, залежно від висоти тих, що над ними. Тепер, якщо пізніше, після редагування, ще раз зберігати сформовану сторінку звіту, її вміст вже не скаче (обробник подій, який реагує на зберігання тепер деактивується після формування).

5. Всі стандартні шаблони модуля перероблені. Якщо ж ви використовуєте власні шаблони, то вам потрібно: 
1) перенести всі графічні шаблони із папок Doc.DMT та DocXXX.DMT у відповідні папки у папці TD, а старі папки видалити, вони більше не активні; 
2) якщо потрібне краще сортування - відповідно перейменувати шаблони; 
3) якщо потрібний новий автомасштаб, додати в графічні шаблони текстовий об'єкт з id 12421, або можна просто перевести в новий id об'єкт OBJECTSCALE і змінити його вміст на $M; 
4) вставити ключ переміщення у ті шаблони, які мають функцію автоматичного переміщення підписів. Як це зробити, опишу на ел. пошті. 

Серед іншого: 
- перед запуском очищується папка Temp (перший раз можливий довгий запуск, бо в папці назбиралося багато мусору); 
- якщо до відведення на ділянці було декілька різних угідь, чи ділянка попадає на декілька агрогруп грунтів, то тепер в поля для вводу угіддя до відведення та типу грунтів можна вводити декілька кодів через "/" 

 
і, відповідно, значення перемінних $UhNazvado та $GruntNazva будуть також через "/" мати відповідні назви; 
- додаткове діалогове вікно (яке появляється для проекту) тепер відключається в налаштуваннях; 
- покращився вигляд діалогового вікна, яке появляється при друку тільки одної сторінки - тепер там тільки назви шаблонів, без шляху та розширення файлу. 

Важливо! Дане оновлення потребує нової версії програми Digitals. 
При використанні функції автомасштабу мають бути зняті галочки у властивостях карти, коли міняється її машстаб.
 
Інакше в шаблонах може відбутися деформація підписів та умовних знаків. Рекомендую мати резервні копії шаблонів. Щоб перевірити, чи ці галочки зняті, потрібно відкрити будь-яку карту, перейти в меню Властивості та вибрати у списку вгорі будь-який інший масштаб, ніж стояв. В результаті внизу появляться такі дві клітинки: 

Версія 2.10

Тепер модуль вміє формувати документацію, коли в одному проекті багато ділянок на РІЗНИХ власників/користувачів. Відповідно, оновлені всі перемінні, які відповідають за прізвище (назву) землевласника та адресу ділянки. Прізвища наступних власників розписуються в перемінних за аналогом, як розписувалися, коли на ділянці були співвласники, за винятком перемінної $NMiChastka, де власники наступних ділянок йтимуть через "/" (слеш). 

Велика ревізія зроблена в перемінних адреси ділянок. Тепер, якщо ділянка за межами населеного пункту, але в назві містить урочище, проїзд, назву сад. т-ва тощо, то ці дані будуть відображатися в перемінних адреси. 

Тепер, якщо в ділянках населений пункт один, а різні вулиця чи номер будинку, то значення перемінних будуть мати вигляд: "с.Грушів, вул.Зелена, 10 та урочище "Сад", діл.20 Дрогобицького району Львівської області", тобто, без дублювання назв населених пунктів, області, району, але з описом вулиці та номера будинку чи ділянки. 

Детальніше, як перемінні виглядають після оновлення дивіться в файлі Змінні скрипту.xlsx. Оновлено також файл Змінні скрипту.dmf (що в папці Doc Довідник) 

Додано нові перемінні адреси ділянки: 
$ADSkor4 - адреса ділянки тип 4 (тільки вулиця та номер будинку); 
$ADDod - додаткова інформація з блоку Адреса ділянки 
Перемінні оренди: 
$Orendar - Орендар 
$OTaxNum - Ідентифікаційний номер (код) 
$OAU - Адреса проживання/реєстрації орендаря 
$OStart - Початок терміну оренди 
$OEnd - Закінчення терміну оренди 
$OStrok - Строк оренди 
$OPlata - Орендна плата 
$ONR - Номер реєстрації договору оренди 
$ODR - Дата реєстрації договору оренди 
$OArea - Площа оренди по договору 
$OPP - Паспортні дані орендаря (якщо фізична особа) 
$OPC - Рішення про надання в оренду 
Перемінна закінчення слів, коли декілька ділянок: 
$Z13 - ить/ать (належИТЬ/належАТЬ) 
Перемінні закінчень слів однини/можини (коли декілька власників/співвласників) 
$G1 - а/ів (суб'єктА/суб'єктІВ) 
$G2 - ий/і (ідентифікаційнИЙ/ідентифікаційнІ) 
$G3 - /и (код/кодИ; суб'єкт/суб'єктИ) 
$G4 - е/уть (будЕ/будУТЬ; зможЕ/зможУТЬ) 

Оновлено опис, як створювати шаблони в OpenOffice

Версія 2.11

1) Опис меж в груповому режимі на кілька ділянок тепер описує суміжники зразу усіх ділянок. 
2) Додано перемінну $SumizList - список суміжників в рядок (крім суміжників заг.кор. та місцевої ради), при чому ПІБ не скорочені. 
3) Додано автоматичне читання агрогруп ґрунтів, якщо є векторизована карта ґрунтів. 

Для того, щоб ґрунти читалися автоматично, потрібно створити карту ґрунтів і помістити в папку Digitals\TD під назвою "Грунти.dmf" та відкрити файл Digitals\TD\Scripts\Grunt.txt, і вказати в перших двох рядках 

$IDPGrunt=3291467 
$IDGruntObject=6891737

відповідно ID параметра, в якому записаний код агровиробничої групи ґрунтів, та ID шару об'єкта, який містить таку інформацію. 
В результаті кожна ділянка яка формується, буде закинута на карту ґрунтів і, залежно в яку агрозону вона попала, той код ґрунту і буде присвоєний. При цьому, якщо ділянка попала на пересічення декількох агрозон, то їй будуть присовєні коди всіх агрозон, на які вона накладається.

Версія 2.12

1) Якщо звіт формується в груповому режимі в одному проекті чи технічці на декількох різних суб'єктів земельних відносин, то в одиничних шаблонах доступні тепер всі перемінні, що стосуються суб'єкта земельних відносин окремо по кожній ділянці. 

2) Перемінні закінчень слів однини/множити $G-$G5 працюють тепер і при співвласниках (раніше тільки при різних власниках ділянок). Наприклад, вираз "Як$G прожива$G5" при одному власнику чоловічого роду буде мати значення "Який проживає", при декількох співвласниках - "Які проживають". 

3) Якщо папка з шаблонами містить назву DocXXX Плюс, де ХХХ-код документації, а Плюс - слово чи словосполучення для діалогу вибору папок з шаблонами, то назва загальної папки Doc тепер, також, повинна містити додаток Плюс. Тобто, якщо ми формуємо шаблони із папки Doc004 Організація 1, то шаблони із папки просто Doc вже не формуватимуться. Натомість будуть формуватися шаблони з папки Doc Організація 1, якщо така є створена. 

4) Додана перевірка ділянок на відповідність площі безоплатним нормам згідно  ст.121 ЗКУ. Якщо не відповідає - виводиться попередження. Нормами, як відомо, є: для обслуговування будинку 0,25 - в селі, 0,15 - в смт, 0,10 - в місті, для ОСГ - 2,00 га і т.д. 

5) В діалоговому вікні додаткової інформації для проекту додана можливість вибирати тип проїзду із випадаючого списку (scrDocPidyizd.txt) 

6) Додано нові перемінні: 
$NMSkorN2 - ПІБ скорочено з нового рядка з рисками для підпису через знак табуляції (довжина риски аналогічна суміжникам); 
$ZamovnykSkorN - ПІБ замовника з рискою для підпису; 
перемінні закінчень слів однини/множити по числу ділянок: 
$Z14 - ому/их (н-д, державнОМУ/державнИХ) 
$Z15 - і/ах (н-д, актІ/актАХ) 
$Z16 - ий/і (н-д, державнИЙ/державнІ) 
$Z17 - /и (н-д, акт/актИ) 
$Z18 - о/а (н-д, свідоцтвО/свідоцтвА) 
$Z19 - ї/х (н-д, їЇ/їХ) 

Тепер перемінні $Zemlevp та $Holova, коли не найдені їх значення по відповідних файлах в папці List, отримують значення "______________" 
Додано перемінні скорочення ПІБ голови та землевпорядника: 
$HSkorPIB,$HSkorIBP,$ZSkorPIB,$ZSkorIBP 

7) До шаблонів проекту відведення додано Акт встановлення меж, у зв'язку з цим підкореговано зміст.

Версія 2.13

1. В автомасштаб модуля додано невеликі масштаби карт (50,100,200). 
2. Додано перемінну $UhVyddo - вид земельних угідь до відведення. 
3. Виправлено помилку, коли дублювалися підписи номерів угідь на планах. 
4. В кадастровому плані для проектів відведення тепер дві експлікації (до і після відведення). 
 
На пункті 4 зупинюся більш детально, щоб було зрозуміло, чому так зроблено. 

Стаття 11 Закону "Про Державний земельний кадастр" гласить: 
"1. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об'єктів у натурі (на місцевості)..." 
Тобто, в кадастровому плані мають бути показані не проектні, а існуючі угіддя. 

Проте, в електронному обмінному файлі XML, який подається реєстратору угіддя мають бути вже проектні, щоб не вийшло так, що на ділянці для забудови у витягу вказано угіддя сінокіс. З іншої сторони, кадастровий план має відповідати електронному обмінному файлу. 

Тому виникли дискусії, як робити. Одні дають два різні XML. Інші дають два кадастрові плани - один до відведення, інший - після. 

Крім цього, по документах існуючі угіддя мають відповідати довідці 6-зем. Але це часто не так тому, що довідки 6-зем дають на основі даних багаторічної давності. Зараз в багатьох випадках там, де колись були рілля чи сінокіс вже громадська забудова і виникали тупікові ситуації, коли не відомо, що ставити на кадастровому плані, оскільки по довідці 6-зем рахується сінокіс, а в натурі (на місцевості) вже стоять будівлі (без документів на них). 

З одної сторони експерти по екстериторіальності вимагають, щоб в кадастровому плані були угіддя згідно довідки 6-зем. А з іншої закон вимагає вказувати існуючі угіддя. 

Після консультацій з експертами та обговорень на форумах було прийнято компромісне рішення - вказувати на кадастровому плані два типи угідь: до відведення та після відведення. 

До відведення - це строго по довідці 6-зем. 
Після відведення - угіддя які плануються чи які вже є по факту. 

В рамках оновлення модуля Документація довелося зробити два типи кадастрового плану. Перший, той який був раніше, залишити для технічки, а інший, з двома експлікаціями, додати до проекту. 

Тому для оновлення потрібно забрати кадастровий план із загальної папки з шаблонами Doc і розмістити в папці Doc006 старий кадастровий план, а в папці Doc004 - новий, який додається при отриманні оновлення. 

Версія 2.14

Додано нові перемінні: 
$SK - код місцевої системи координат УСК-2000 
$KategoryNazvaBZ - категорія землекористування без слова землі 
$ExplNdo - код рядка цільового призначення до відведення 
$FVNazvaRoddo - назва форми власності до відведення в родовому відмінку 

В шаблон "Таблиці експлікацій" доданий ще один вид експлікації (до відведення): 
 
Додані нові перемінні підстави набуття права: 
$PCTyp -тип підстави набуття права 
$PCTypRod - тип підстави набуття права в родовому відмінку 
$PCData - дата підстави набуття права 
$PCNomer - номер підстави набуття права 
Детальніше див. Змінні скрипту

Якщо підставою набуття є наказ Головного управління Держгеокадастру, то тип підстави тепер визначається не тільки по коду підстави набуття права (оскільки коду для наказу в переліку не передбачно), а ще й по наявності в тексті органу, який видав рішення слова "управління". Таким чином, якщо перемінна $PC раніше отримувала значення "Рішення органу виконавчої влади (Головне управління Держгеокадастру у Львівській області)..." якщо код підстави ставили 001, чи залишалася порожньою, коли код взагалі не ставили, то тепер вона буде отримувати значення "Наказ Головного управління Держгеокадастру у Львівській області...

В полі Тип шаблонів тепер можна вводити просто першу букву: 
В - Всі 
Г - Графічні 
Т - Текстові 
О - Одна сторінка 
Б - Буфер обміну 
В полі Загальний режим звіту
О - Одиничний 
Г - Груповий 
 
Додано можливість формувати з переліку шаблонів (Тип шаблонів - Одна сторінка) не тільки одну, а зразу декілька сторінок. Для цього в поле Тип шаблонів потрібно просто ввести кількість сторінок. Наприклад, щоб сформувати з цілого переліку тільки пояснювальну записку, яка складається з 4-ох сторінок, в поле Тип шаблонівтреба ввести цифру "4". В результаті діалог вибору сторінки появлятиметься 4 рази, в яких спочатку вибираємо першу сторінку пояснювальноЇ, потім другу і так далі. Всі ці сторінки складаються в один список і в результаті отримаємо тільки те, що потрібно. 

Цифра "0" дорівнює букві "О", тобто активує тип шаблонів Одна сторінка чи режим звіту Одиничний.

 

Версія 2.15

В описі суміжників тепер задіяно параметр суміжника 100 Кадастровий номер суміжної кадастрової одиниці (id7001000). Якщо даний параметр суміжника перед запуском скрипту заповнений, то тоді інформація береться не з ПКК, а з нього. Навіть, якщо читання кадастрових номерів суміжників з ПКК відключене, але даний параметр заповнений, то тоді суміжник все одно буде мати вигляд Іванов І.І. (кадастровий номер 46....), де 46.... - значення параметра 100. Крім цього, якщо читання кадастрових номерів з ПКК включене і кадастровий номер суміжника був успішно прочитаний, то він тепер автоматично заноситься в даний параметр файлу XML, де його можна зберегти. 

Змінено експлікацію угідь. 
Якщо раніше форма 15-зем виглядала так: 

то тепер, у зв'язку з тим, що згідно нових роз'яснень ДЗК на прикладі даної таблиці "землі під житловою забудовою" є не тільки сумою граф 30 та 31, а можуть виступати і як окреме самостійне угіддя, то експлікація виглядатиме ось так: 

Тобто, тепер графа "усього" включає не тільки 007.01 та 007.02, а також і 007.00 (34 по 6-зем). 
До перемінних експлікації угідь додалися $C001$C002$C003 і так далі. Дані перемінні повертають суму кожної групи угідь. Раніше суму кожної групи угідь повертали перемінні $C00100, $C00200, $C00300 і так далі. Тепер ці перемінні повертають суму площ конкретних угідь, а саме 001.00, 002.00, 003.00 і т.д. 

Виправлено помилку, коли не формувало перелік обмежень для кодів 02.01.01, 02.01.02 та інших, які складаються аж з трьох частин між крапками.

Версія 2.16

- додано новий пункт обмежень "06.04 Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт" (перемінна $Restr0604) та оновлено шаблон Перелік обмежень
- додано перемінну $SumizList2 - список усіх суміжників із буквами "Від А до Б.." в один рядок (спеціально для злиття з MSWord та іншими редакторами); 
- тепер якщо в файлі RadaRod.txt в папці Lists навпроти певного КОАТУУ написати "Такої-то ОТГ", то в адресі ділянки замість назви ради буде "ОТГ" (слово "ради" видалятиметься).

Версія 2.17

В шаблонах вилучено інформацію про ліцензії виконавця, які вже давно не потрібні і додано інформацію про сертифікованого інженера-геодезиста. Тому іншого вигляду набув відповідний діалог налаштувань модуля та відповідно оновлено перемінні констант: 
$Sertyfikat1 - Сертифікат 1 (землевпорядний) 
$ProdSert1 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 
$Sertyfikat2 - Сертифікат 2 (землевпорядний) 
$ProdSert2 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації 2 
$Sertyfikat3 - Сертифікат 3 (геодезичний) 
$ProdSert3 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації 3 
$Taheometr - Тахеометр 
$Povirka - Свідоцтво про повірку 
$GPS - GPS 
$Kalibrovka - Сертифікат калібровки 
У зв'язку з цим автоматично буде внесено зміни у файл Константи.txt. Але при цьому всі старі записи (які були в рядках ліцензії та які в діалоговому вікні білше не доступні) будуть збережені. Тому при оновленні модуля зміни в шаблони вносити не обов'язково. 

У вікно налаштувань додано нову опцію Вікно перевірки відмінків, яка дозволяє відключати діалоги ручного корегування відмінків для випадків, коли звіт формується на багатьох різних власників. Якщо власників ділянки менше 3, то діалог відмінків не відключатиметься. 

Оновлено шаблони: 
Титулка 
Контртитулка 
Зміст 
Пояснювальна записка 
Каталог координат 

Каталог координат оновлено у зв'язку з тим, що після оновлення файлу XMLNormal в нього перестали підтягуватися площа та ймовірна похибка площі.

Див. історію наступних оновлень