Головна » 2016 » Січень » 01

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Безпосереднє управління програмою

@FileExit - завершує роботу програми

@Halt - примусово завершує роботу програми

@Minimize - мінімізує вікно з програмою

@Restore - відновлює мінімізоване вікно програми

@SelectTab TabIndex - активізує закладку правої панелі (1-Збір, 2-Правка, 3-Інфо) по її номеру

@TabWidth Width - змінює ширину правої панелі в пікселях

@FilePrint DIALOG/ALL - друкує активну карту чи усі карти (з діалогом друку, якщо заданий параметр DIALOG

... Читати далі »
Переглядів: 5655 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (28)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


 

Створення

@Map.NewObject Layer [ID] - створює новий "пустий" об'єкт і задає його порядковий номер

@Map.AddObject 0|ID|Layer|Count|List|ID|Layer|Count|List - створює новий об'єкт із заданим списком координат і значенням параметрів.

@Map.AssemblePolygon Layer X Y Z [LayerIndex1 LayerIndex2 ...] ... Читати далі »

Переглядів: 5242 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (9)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Додавання та видалення

@Map.AddObjectGroup  0|LayerCodes|Count|List|ID|Layer|Count|List - створює групу об'єктів

@Map.Selected.AddToGroup GroupName - добавляє виділені об'єкти в групу

@Map.Selected.RemoveFromGroup GroupName - видалаяє виділені об'єкти із групи

@Map.DeleteGroup GroupName - видаляє групу без видалення об'єктів

Навігація

@Map.SelectGroup GroupName - виділяє всі об'єкти групи

@Map.GroupList - повретає ... Читати далі »

Переглядів: 2431 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (0)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Основні

@FileNew Name [/Template=Templatename.dmf] - створює нову карту. Шаблон (Template) вказувати не обов'язково.

@FileNew Нова карта /Template=XMLNormal.dmf

@FileNew Нова карта

@ActivateMap Number - активує карту (вкладку) за її порядковим номером, або повертає порядковий номер карти.

@ActivateMap 2

$AM=@ActivateMap
@Dialog.Message $AM

@GetMapNumber < ... Читати далі »

Переглядів: 4173 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (6)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Створення та видалення

@Map.Object[N].CreateCaption ParamIndex Orientation Position VAlign HAlign ShiftX ShiftY - створює підпис заданого параметра для даного об'єкта. (!!!дана функція трішки бракована, рекомендовано замість неї використовувати аналогічну їй наступну!!!)

@Map.Selected.CreateCaptions ParamIndex Orientation Position VAlign HAlign ShiftX ShiftY  - створює підпис заданого параметра для виділених об'єктів.

Orientation - орієнтація підпису: 
Вздовж контуру = -1
Горизонтально = 0
Вздовж довгої сторони = 1
Вздовж короткої сторони = 2
Вертик ... Читати далі »

Переглядів: 4677 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (20)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Створення точок

@Map.AddNodes LayerNumber Mode - додає точки у вузли виділених об'єктів. Mode відповідає вибору у вікні Добавити вузли (1-7)

@Map.InsertPointsToSelectedPolygons Layer HorizStep VertStep Chess RotationAngle HorizShift VertShift - додає точки у виділені полігони

@Map.Object[N].AddPoint X Y [Z] - додає точки в список точок об'єкта

@Map.Object[N].Add X Y [Z] - додає в об'єкт точку і повертає її номер

@Map.Object[N].Insert PointIndex X Y [Z] - додає в об'єкт точку з коорд ... Читати далі »

Переглядів: 3795 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (6)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Умовні знаки

@Map.Symbols.Load Filename - завантажує бібліотеку умовних знаків карти із SLB-файлу

@Map.Symbols.Open Filename - відкриває бібліотеку умовних знаків із SLB-файлу

@Map.Symbols.Add Number - додає умовний знак із зовнішнього файлу в бібліотеку карти

@Map.Symbols.Save Filename [|Index1|Index2|...] - зберігає всю бібліотеку чи вибрані умовні знаки в файл

@Map.Symbols.Clear - видаляє всі умовні знаки із бібліотеки

@Map.Symbols.Close - закриває зовнішню бібліотеку умовних знаків ... Читати далі »

Переглядів: 4683 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (2)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Створення/видалення параметрів та їх властивості

@Map.Parameters.Add Code Type Name - створює новий параметр із заданим id, типом і назвою

@Map.Parameters.Get Number - повертає id параметра, його тип і назву

@Map.Parameters.Set Number Code Type Name - змінює id параметра, його тип і назву

@Map.Parameters.Delete Number - видаляє параметр по його порядко ... Читати далі »

Переглядів: 4806 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (10)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Для зручності управління об'єктами карти кожен об'єкт (чи то точка, чи лінія, чи полігон) має свій порядковий номер (ідентифікатор). Номери об'єктам присвоюються в порядку їх додавання на карту і відповідають плановості (на передній план, на задній план) їх відображення на екрані.

Загальні функції

@Map.Count - повертає кількість об'єктів на карті

@Map.CalculateRange - перераховує (оновлює) список об'єктів карти після редагування та видалення.

@Map.NewObject Layer ... Читати далі »

Переглядів: 6349 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (14)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Вставка

@Window.OpenRaster [L/R] Filename - відкриває растр

@Window.RotateRasterToNorth [RasterFileName] - розвертає (трансформує) растр строго на північ

@Map.InsertRasters [Zoom] FilenameList - вставляє растри в карту у вигляді посилання. Назва файлу може містити "*", наприклад @Map.InsertRasters C:\Images\*.tif

@Map.InsertTriangulation FilenameList - вставляє растри в карту у вигляді рамки

@AutoPyramid 0/1 - Включає/відключає запит на побудову пірамід в растрах

 

... Читати далі »

Переглядів: 4424 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (6)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Прості повідомлення

@Dialog.Message Text - виводить вікно з текстовим повідомленням

@Dialog.Error Text - Виводить вікно з важливим текстовим повідомленням (з червоним хрестиком і відповідним звуком)

@Dialog.Warning Text - те саме, що в попередньому пункті

@Break Text - зупиняє роботу скрипту та виводить текстове повідомлення Text (замінити на своє)

@Dialog.InfoBox ... Читати далі »

Переглядів: 7856 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (29)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Конвертація букв та цифр

@ArabicToRoman Number - конвертує арабські цифри в римські

@RomanToArabic Number - конвертує римські цифри в арабські

@IsUpCase Text - повертає 1, якщо перша буква в даному тексті велика

@IsUpperCase Text - повертає 1, якщо всі букви в даному тексті великі

@LowerCase Text - робить всі букви тексту малими

@UpperCase Text - робить всі букви тексту великими

@Map.ConvertUTFParameters - перетворює значення параметрів із кодування UTF-8

@StringToUTF8 ... Читати далі »

Переглядів: 4309 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (3)

Всі скриптові функції Digitals для зручності можна поділити на категорії, в залежності від того, які операції та над якими об'єктами виконує та чи інша функція.


Висота точок

@Map.ChangeObjectHeight Number Height - встановлює нове значення висоти точок для заданого об'єкта

@Map.Selected.ChangeHeight [Height]встановлює нове значення висоти точок для усіх виділених об'єктів

@Map.Selected.MakeFlat HeightInterval - встановлює висоту всіх точок в однакове (середнє) значення, якщо вони не виходять за заданий інтервал. "MakeFlat -" встановлює висоту з ZMin а "MakeFlat +" з ZMax

@Map.CalculateZ X Y [ParamIndex] - повертає інтерпольовану висоту чи значення заданого парам ... Читати далі »

Переглядів: 2872 | Додав: Микола | Дата: 01.01.2016 | Коментарі (0)